Mindent az öröklési rendről

Az öröklési rend egy nagyon komplett rendszer a magyar jogrendben. Az örökölhető javak körét ugyanis minden esetben, társadalmi rangtól és egyebektől függetlenül az úgynevezett tulajdoni rend határozza meg.

Az öröklési jog ugyanis kizárólag azt szabályozza, hogy az elhunyt tulajdonába tartozó anyagi javak milyen úton-módon kerülhetnek mások, avagy az örökösök birtokába. Ebből a szempontból tekinthető az öröklési rend a tulajdoni rend függvényének. A magyar jogfejlődés során két nagy csoportja alakult ki az öröklési rendszernek, ezáltal meghatározható, hogy az örökléshez szükség van-e az örökös elfogadó nyilatkozatára, avagy nincs.

A magyar öröklési jogról

A Magyarországon is alkalmazott, illetve érvényes öröklési jog az úgynevezett ipso iure öröklési rendszeren alapul, ami azt jelenti, hogy a törvényes utód, az örökös az örökséget hagyó halálának pillanatában törvényesen is az anyagi javak örökösévé válik, ergo nincs szükség egy külön elfogadó nyilatkozatra. Ezt a szaknyelv úgy nevezi, hogy az öröklés az örökhagyó halálával kvázi megnyílik. Ebből kifolyólag az úgynevezett hagyatékátadó végzés csak az öröklés megtörténésének egyfajta közhitelű tanúsítására szolgál, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyarországi jogban nem létezik olyan, hogy nyugvó hagyaték, tehát az elhuny által hátrahagyott hagyaték soha nem válik úgymond gazdátlanná még egy rövid időre sem. Ergo tehát mindig van egy olyan személy, aki a hagyaték felett rendelkezik, és ha nincs törvényes hozzátartozó, akkor ez rendszerint a magyar állam lesz.

A végintézkedésen alapuló öröklés

Az öröklés azonban nemcsak törvényi rendelkezés, hanem úgynevezett végintézkedés, avagy ismertebb nevén végrendelet alapján is lehet. Míg első esetben a törvényes öröklésről, addig utóbbi kapcsán végintézkedésen alapuló öröklésről beszélhetünk. A végintézkedés annyiban módosítja a fentiekben leírt ügymenetet, hogy amennyiben az örökhagyó egy végrendeletet hagyott hátra, akkor a mindenkori jogszabályok helyett, illetve azok értelmében az öröklés rendjét ez a hivatalos papír határozza meg. Ha a végintézkedés nem jogszerű, nem formális, illetve nincs, akkor az öröklés rendjére ismételten a törvény a mérvadó.

Az öröklés témakörében egyébiránt több irányadó jogszabály is létezik hazánkban! Az legfontosabb szabályokat az anyagi jogi és az eljárási szempontból a Polgári Törvénykönyv hetedik könyve, a hagyatéki eljárásról szóló törvény, valamint a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló KIM rendelet határozza meg.

A cikket támogatta: Lupovici Ügyvédi Iroda – Budapest

Mindent az öröklési rendről - Hasonló oldalak

Nincs.

Régió: Életmód cikkek