A nyelvtanulás fontossága

A nyelvtanulás legnagyobb előnye minden kétséget kizáróan az, hogy megtanulunk egy számunkra idegen nyelvet, amit aztán egy másik országban, de akár a munkahelyünkön is kamatoztathatunk majd. Egy idegen nyelv elsajátítása ma, az Európai Unió területén minden állampolgár számára követelmény, de legalábbis fontos, hiszen nincsenek már határok, ellenben sokat utazunk, a munkához is sok helyen kérik, a kultúrák is keverednek, és ezen felül a diplomához is követelmény lett.

Nyelvtanulás már gyerekkortól

A nyelvtanulás kapcsán az egyik legfontosabb dolog, hogy érdemes minél előbb, már gyermekkorban elkezdeni, mert ilyenkor egy új nyelv elsajátítása kis híján ösztönösnek tekinthető, természetes folyamatokon alapul. A gyermekek számára érdekes, hogy másképp is kifejezhetik magukat, és a nyelvi játékokat is kedvelik. A kisgyermekek esetében a nyelvoktatásnak kétféle célja is van, így lélektani és nyelvi egyaránt. Egyrészt tehát kedvet ébreszt bennük a nyelvtanulás tekintetében, másrészt pedig megalapozza későbbi kiejtésüket, receptív készségüket is.

Noha gyerekkorban a legjobb elkezdeni, azonban érdemes tisztázni, hogy soha nem késő nekilátni a nyelvtanulásnak, hiszen erre kellő energia és idő ráfordítása mellett bármilyen életkorban képesek vagyunk. A nyelv elsajátítása különféle módszerekkel történhet, ellenben soha nem mentesülünk az alapoktól, avagy attól a ténytől, hogy minden egyes nyelv alapjának a nyelvtan tekinthető, amit csak és kizárólag tanár segítségével ismerhetünk meg, illetve sajátíthatunk el. Vannak ugyan jó könyvek, amelyek lehetőséget adnak az önálló tanulásra is, de a nyelvtan, a szövegértés vagy a fordítás, illetve a nyelv gyakorlati alkalmazása nem tanulható meg egyedül.

Minél nagyobb szókincsünk legyen

A nyelvtanulás kapcsán arra kell törekednünk, hogy minél választékosabban tudjunk beszélni, akárcsak a saját anyanyelvünkön. Ha például külföldre akarunk menni dolgozni, soha nem elegendő alapfokú nyelvtudás, legalább középszinten kell lennünk ahhoz, hogy megértsenek minket, és mi is megértsünk mindent, amit csak kell. Ehhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan tanuljuk az újabb és újabb szavakat, amikre a legeredményesebb módszer a szókártyák alkalmazása. Ez azét hasznosabb, mert a memória rögtön képpel, cselekménnyel vagy szituációval köti össze az adott szót, ezáltal az sokkal könnyebben rögzül.

A nyelvtanulás kapcsán fontos kiemelni, hogy egy lassú, hosszadalmas folyamatról van szó, amelynek során mindig az alapoktól kell kezdenünk, és türelmesen végig kell járnunk a lépcsőfokokat. Nem ugorhatunk át leckéket vagy nyelvtani részeket azért, mert szerintünk azt soha nem használjuk majd, hiszen itt most nem egy matematikai ábráról van szó, hanem egy-egy építőelemről, amelyre később egy komplett épület, egy egész tudáshalmaz épül majd fel. Éppen ezért a nyelvtanulás akkor a legeredményesebb, ha tanári felügyelettel, minél fiatalabban kezdünk hozzá, és megfelelő időt, valamint energiát szánunk rá.

A nyelvtanulás fontossága - Hasonló oldalak

Nincs.

Régió: Budapest